Servicii Gabcip Cont SRL

Contabilitate financiara si de gestiune

– inregistrare cronologica a documentelor primare in articole contabile;
– intocmire registrul jurnal si balanta de verificare lunara;
– stabilire obligatii de plata lunare si trimestriale, intocmire documente pentru plata acestora;
– intocmire, depunere declaratii privind taxele si impozitele;
– intocmire si depunerea bilant contabil;
– declaratii – intocmire si depunere etc.

Angajari

- Intocmirea contractelor individuale de munca
- Transmiterea contractelor de munca in Revisal
- Intocmire Fisa Postului pentru angajati
- Intocmirea statelor de plată
 
Contabilitate analitica Proiect finantat din Fonduri Europene

– asigurarea evidentei contabile analitice distincta a proiectului;
– elaborarea rapoartelor financiare interne incluzand cheltuielile efectuate si previziunile financiare;
monitorizarea proiectului si a cheltuielilor efectuate, in acord cu procedurile de raportare stabilite;
– verificarea eligibilitatii costurilor si cheltuielilor;

Autentificare